Normal_meisje_vrouw_eenzaam_depressie

Mensen die in steden wonen, worden geconfronteerd met veel uitdagingen die hun geestelijke gezondheid bedreigen. In landen waar relatief meer mensen in de stad wonen, komen depressie, angst en verslaving over het algemeen vaker voor. Te midden van de toenemende last van veelvoorkomende psychische stoornissen en de aanhoudende verstedelijking over de hele wereld, is er een dringende behoefte om de dynamische wisselwerking tussen deze ontwikkelingen beter te begrijpen, stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze benadrukken deze urgentie en presenteren een nieuw conceptueel raamwerk om nieuwe preventie en behandelmethodes van veelvoorkomende psychische stoornissen in een stedelijke context te identificeren. Dit meldt UvA. 

“Het leven in de stad is in veel opzichten aantrekkelijk, maar er kleven ook onbedoelde nadelen aan. Er is veel kennis opgebouwd in hoeverre deze factoren op zichzelf samenhangen met psychische stoornissen. Maar om echt te begrijpen wat het leven in een drukke stad doet met je mentale gezondheid, is het noodzakelijk om al deze factoren samen te bestuderen”, aldus eerste auteur Junu van der Wal.

Naar gerichte interventies

“We presenteren in onze position paper een nieuw conceptueel raamwerk voor al het toekomstig onderzoek naar mentale gezondheid in de stedelijke omgeving. Alleen met die benadering kunnen we zien hoe alle factoren op elkaar inwerken en van invloed zijn op individuen, en kunnen we komen tot gerichte interventies en behandelingen om de mentale gezondheid van stadsbewoners te verbeteren”, besluit hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Reinout Wiers.

Door: Nationale Zorggids