Lockdowns zijn schadelijk voor jongeren, bevestigt onderzoek

Lockdowns zijn slecht voor de lichamelijke én psychische gezondheid van jongeren. Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoekers van het RIVM en onderzoeksinstituut Nivel, die 145 studies uit 60 landen tegen het licht hebben gehouden. Uit de uitvoerige literatuurstudie komt nog eens duidelijk naar voren dat jongeren door lockdowns minder bewegen en vaker last hebben van depressie, eenzaamheid en gevoelens van onzekerheid. Ook gingen veel jongeren ongezonder eten.

"Vooral kwetsbare jongeren worden zwaar geraakt", aldus Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Wel lijkt het erop dat jongeren veerkrachtig zijn. Voor de meesten verbetert de gesteldheid snel wanneer maatregelen die ze raken worden versoepeld. En veel jongeren kwamen in elk geval het eerste 'coronajaar' door met "geen of weinig klachten".

De onderzoekers keken naar studies die in het eerste jaar van de coronapandemie verschenen. Ze zagen overigens niet alleen ellende. Zo hebben lockdowns ook tot gevolg dat jongeren minder verplichtingen hebben en minder prikkels krijgen. Dat kan ook weleens positief zijn.

Speciale aandacht

"Jongeren die al mentale of lichamelijke problemen hadden, hebben meer negatieve gevolgen ervaren van de coronacrisis", schrijven de onderzoekers. "Door de crisis werden hun bestaande problemen erger." Voor die kwetsbare groepen is "speciale aandacht" nodig. Ook vinden de opstellers van het rapport dat in het algemeen meer aandacht nodig is voor preventie "om gezondheidsproblemen te voorkomen en de jeugd veerkrachtig te maken en houden".

Samen met andere instellingen uit de gezondheidszorg onderzoeken RIVM en Nivel vijf jaar lang wat een langlopende crisis als de coronacrisis voor gevolgen heeft op de lichamelijke en mentale gezondheid. Daar is volgens hen weinig over bekend. Onderzoek richt zich vooral op de gevolgen van kortdurende crisis, zoals een groot ongeluk of een natuurramp. Door kennis op te bouwen over de langere termijn "kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen", zo is de hoop.

Door: ANP