Normal_halvering_van_behandelplekken_voor_pati_nten_met_psychosomatische_klachten

De enige derdelijns ggz-instelling voor mensen met ernstige psychosomatische klachten halveert het aantal behandelplekken. Het Centrum voor Psychomatiek Eikenboom van Altrecht heeft straks nog 16 bedden van de 32 over. De specialistische kliniek gaat meer inzetten op ambulante behandeling, maar behandelaren twijelen of dat kan. Dit meldt Skipr. 

Iedereen heeft weleens last van psychosomatische klachten (lichamelijke klachten door psychische problemen) als hoofdpijn door stress of zenuwen die zo erg zijn dat er buikpijn ontstaat. Bij sommige mensen verergeren die klachten dusdanig, dat functioneren niet meer mogelijk is. Er ontstaan pseudo-epileptische aanvallen, functies zoals lopen of zicht vallen weg of ze hebben last van extreme pijnklachten.

Enige derdelijns ggz-kliniek van Nederland

De eerste- en tweedelijns ggz biedt soms onvoldoende hulp aan deze groep patiënten. De enige kliniek die dan nog kan helpen is de derdelijns ggz-kliniek Eikenboom in Zeist. Daar kunnen patiënten met ernstige psychosomatische klachten terecht voor fysiotherapie, intensieve psychiatrische en psychologische behandeling en begeleiding van een arts. De twee afdelingen van de Eikenboom worden nu samengevoegd.

Ambulante zorg

Volgens een woordvoerder van Altrecht is de ambulante zorg voor patiënten met een somatische symptoomstoornis uitgebreid. De instelling breidt het deelprogramma en het dagprogramma uit voor voor mensen die geen 24-uurszorg nodig hebben, maar wel intensief begeleid moeten worden. “Specialistische behandelingen blijven dus beschikbaar, maar in en andere vorm”, aldus een woordvoerder.

Of dat gaat werken, weten behandelaren niet. Eikenboom is niet zomaar een kliniek, want eerst moeten bewezen worden dat de eerstelijns en tweedelijns ggz niet werkt. 70 procent van de aanmeldingen wordt volgens een behandelaar afgewezen, omdat niet bewezen is dat andere behandelingen niet effectief zijn. Daarnaast heeft de Eikenboom een wachtlijst die met de halvering van het aantal bedden niet verdwijnt.

Vierde aangekondigde sluiting in maand tijd

Altrecht is niet de eerste ggz-instelling die een (gedeeltelijke) sluiting aankondigt. Ook PsyQ Amsterdam van Parnassia sluit mogelijk de deuren, het Centrum voor Psychotherapie gaat mogelijk ook dicht en Arkin moet de Kliniek Intensieve Behandeling sluiten.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky