18 procent van de 12- tot 25-jarigen had in 2021 psychische klachten

In 2021 was 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond, blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2019 en 2020 was dit nog 11 procent. Vooral vrouwen en jongvolwassenen hadden in 2021 vaker psychische klachten dan daarvoor. Jongeren voelden zich vaker neerslachtig en somber. Dit meldt het CBS dat psychische gezondheid hier bepaalde aan de hand van antwoorden op vijf vragen uit de Mental Health Inventory-5 (MHI-5). 

Uit eerder onderzoek blijkt al dat de mentale gezondheid van jongeren verslechterde vanaf het laatste kwartaal van 2020 en verder doorzette in de eerste twee kwartalen van 2021. Deze verslechtering vond plaats in de periode waarin Nederland door de aanhoudende pandemie opnieuw te maken had met diverse coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en lockdowns.

Jonge vrouwen

Bij jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar is de psychische gezondheid het meest verslechterd. Waar in 2019 ongeveer 14 procent een MHI-5-uitkomst van minder dan 60 had (0 is zeer ongezond en 100 is perfect gezond – een score onder de 60 is aangemerkt als psychisch ongezond), was dat 24 procent in 2021. Maar ook meer jonge mannen kregen te maken met een slechtere mentale gezondheid. De achteruitgang onder jongeren was bij tieners en jongvolwassenen te zien. In alle jaren kwam een slechtere mentale gezondheid meer voor bij jonge vrouwen dan bij jonge mannen en meer bij 18- tot 25-jarigen dan bij 12- tot 18-jarigen.

Negatieve invloed coronacrisis

Of er een directe relatie is tussen corona en mentale gezondheid kan het CBS op basis van de gegevens niet vaststellen. Wel is uit ander onderzoek van het onderzoeksbureau gebleken dat 47 procent van de jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven in het algemeen (heel) negatief beïnvloed heeft. Voor een iets kleiner deel (43 procent) had de crisis een negatieve én positieve invloed. Jongvolwassenen zeiden met 53 procent vaker dan tieners (38 procent) dat de coronacrisis hun leven (heel) negatief beïnvloed heeft.

Neerslachtig en somber

In 2021 gaven jongeren vaker aan zich in de afgelopen vier weken vaak, meestal of voortdurend neerslachtig en somber te voelen. Ook in de put zitten, zich ongelukkig voelen en zich onrustig voelen werden meer gerapporteerd.

Door: Nationale Zorggids