Einde aanwijzing voor Ggz multicare in Rijen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Ggz multicare in Rijen beëindigd. De behandelaar van cliënten met psychische problematiek heeft de zorgverlening gestopt. Alle cliënten zijn overgedragen. De zorgaanbieder is daarom geen zorgverlener meer. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Op 19 mei 2022 heeft de inspectie Ggz multicare een aanwijzing gegeven om geconstateerde risico’s in de zorgverlening weg te nemen. De inspectie stelde vast dat de zorgaanbieder op meerdere punten niet voldeed aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Deze tekortkomingen brachten risico’s met zich mee voor de effectieve behandeling van cliënten. De inspectie gaf aan dat de instelling binnen drie maanden meerdere maatregelen moest nemen om de zorg te verbeteren.

Zorgverlening

Ggz multicare heeft op 14 juli 2022 de IGJ geïnformeerd dat de zorgverlening aan alle cliënten is beëindigd. De inspectie heeft dit op 20 juli jl. geverifieerd. Ggz multicare is daarmee niet langer een zorgaanbieder in de zin van de Wkkgz. Hiermee is dit aanwijzingstraject tot een einde gekomen.

Door: Nationale Zorggids