Normal_bipolar-woman-broken-mirror-or-reflection-of-anxi-2022-12-24-02-03-45-utc__1_

Ongeveer 5 procent van de Nederlanders ervaart ‘subklinische’ manische symptomen, ofwel submanie. Dit blijkt uit onderzoek van Altrecht Bipolair en het Trimbos-instituut. Deze groep mensen heeft meer kans op een bipolaire stoornis dan mensen die geen submanie ervaren. Een bipolaire stoornis is een ernstige psychiatrische stoornis, die wordt gekenmerkt door het optreden van manische en depressieve episodes, met stabiele periodes tussendoor. Dit meldt Trimbos. 

Er is sprake van submanie als iemand manische symptomen heeft maar geen bipolaire stoornis. Dit kan bijvoorbeeld een verhoogde opgewekte stemming zijn die vier dagen duurt, waarbij ook nog eens weinig wordt geslapen. Mensen met submanie functioneren slechter dan mensen die geen manische symptomen vertonen, blijkt uit het grote bevolkingsonderzoek NEMESIS-2. Zij hebben ook een achtergrond van psychische klachten, zoals angststoornissen en depressies.

Verhoogde kans op bipolaire stoornis

Bijna 5 procent van de 4.618 geïnterviewde personen had in de afgelopen drie jaar een submanie. Uit onderzoek drie jaar later, bleek dat 25 procent van de mensen die eerder een submanie had, dit ook bij de vervolgmeting meldde. Ruim 6 procent voldeed aan de criteria van een bipolaire stoornis. Volgens de onderzoekers geeft dit aan dat submanie een flink verhoogde kans geeft op een bipolaire stoornis. Risicofactoren hierbij zijn een eerder depressie, alleenstaand zijn of een hoge score op ‘neuroticisme’. Iemand heeft daarbij sneller last van schaamte, somberheid of angst.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky