Valproaat mogelijk risico voor ongeboren kind bij gebruik door vader

Valproaat is mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind als het in de drie maanden voor de bevruchting door vaders is gebruikt. Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC, waar ook Nederland in is vertegenwoordigd, doet hier onderzoek naar. Medicijnen met valproaat of valproinezuur zijn bedoeld tegen bipolaire stoornis of epilepsie en worden buiten de officiële productinformatie om soms ook gebruikt door mannen tegen migraine. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

Het was al bekend dat valproaat bij zwangere vrouwen schadelijk is voor het ongeboren kind. Op basis van die gegevens waren de fabrikanten verplicht om nader onderzoek te doen naar kinderen van wie de vaders valproaat gebruiken. Uit de eerste resultaten lijkt de kans op kinderen met ontwikkelingsstoornissen in de hersenen (zoals autisme) iets hoger, als de mannen in de drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten in vergelijking met mannen die andere epilepsiemedicijnen gebruikten.

Tekortkomingen in het onderzoek

In het onderzoek zijn tekortkomingen gevonden. Zo is er onduidelijkheid over welk type epilepsie de mannen hebben. Ook lijken er fouten in een deel van de gegevens te zitten. Het is onbekend wat voor invloed dat heeft op de resultaten. Het PRAC heeft aan de bedrijven gevraagd om zo snel mogelijk de gecorrigeerde data en aanvullende informatie te geven. Zodra de informatie is aangeleverd, beoordeelt het PRAC deze. Dan volgt er ook een Europese aanbeveling.

Onzekerheid

“Ik snap dat dit onderzoek onzekerheid met zich meebrengt voor mannen met een kinderwens. We willen geen voorbarige conclusies trekken. Tot er meer duidelijk is, is het vooral belangrijk om niet zomaar te stoppen met je medicijnen. Bespreek je vragen met je arts”, aldus collegevoorzitter Ton Boer van het CBG.
Zomaar stoppen met medicijnen kan gevaarlijk zijn, daarom is het belangrijk om dat niet te doen zonder overleg met de arts. De bestaande aanbevelingen over valproaat voor vrouwen die zwanger zijn of willen worden, blijven van kracht.

Door: Nationale Zorggids