Gebruik valproaat door mannen met kinderwens risicovol

Vaders die tijdens de bevruchting valproaat gebruiken tegen bipolaire stoornis, epilepsie of migraine, hebben een verhoogd risico op een kindje met ontwikkelingsstoornissen in de hersenen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert mannen met een kinderwens die valproaat gebruiken om voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit meldt het CBG. 

Er is mogelijk een verhoogd risico op ontwikkelingsstoornissen bij kinderen als vaders in de drie maanden vóór de bevruchting valproaat slikten. Bij ontwikkelingsstoornissen kun je denken aan verstandelijke beperkingen en autisme, maar ook aan ADHD, communicatiestoornissen of bewegingsstoornissen.

Specialist

Omdat het onderzoek beperkingen kent, is het niet zeker te zeggen of het verhoogde risico door het medicijn komt. Desondanks is het verstandig om hier alert op te zijn en eventueel voorzorgsmaatregelen te nemen. Een specialist op het gebied van epilepsie of bipolaire stoornissen moet de behandeling start en regelmatig evalueren. Zeker als er sprake is van een kinderwens. Patiënten krijgen het advies om geen zaad te doneren tijdens de behandeling of gedurende minstens drie maanden na het stoppen van de behandeling met valproaat.

Valproaat bij vrouwen

Het is al bekend dat het gebruik van valproaat bij vrouwen het risico op afwijkingen bij de foetus verhoogt. In 2017 berichtte de media dat het medicijn Depakine met de stof valproaat in Frankrijk tot duizenden kinderen met een geboorteafwijking heeft geleid.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky