Leeuwarder studenten kunnen bij @ease praten over mentale problemen

Het aantal studenten met mentale klachten neemt toe, ziet ook lector innovatie in de zorg en psychiatrie Nynke Boonstra. Studenten hebben meer angsten over het dagelijks leven maar ook over de toekomst. Bij sommige jongeren is er volgens haar door corona een achterstand in de sociale interactie ontstaan, wat een deel van de klachten veroorzaakt. Dit meldt Omrop Fryslân. 

Thuis en op school moeten leerlingen leren omgaan met tegenslag en druk en daarom is er vanuit NHL Stenden een speciale training ontwikkeld. Bij @ease in Leeuwarden, een samenwerking tussen de hogeschool en ketenpartners, kunnen studenten aan de slag als vrijwilliger om medestudenten te helpen. Ze leren er ook zelfstandig om te gaan met problemen en druk.

Zelf problemen oplossen

Vrijwilliger Nynke de Vries bij @ease merkt dat jongeren veel onduidelijkheid over de toekomst ervaren en moeite hebben met zelf nadenken. Ze willen voldoen aan de verwachtingen van hun ouders en hebben last van druk op social media.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky