Handreiking groene psychiatrie gepresenteerd tijdens Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek die van 30 oktober tot en met 5 november plaatsvindt, presenteert de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de Handreiking Groene Psychiatrie. In deze handreiking staan, adviezen, tips en acties die psychiaters ter harte kunnen nemen om een positieve bijdrage te leveren aan een groenere toekomst in hun sector. Dit meldt de NVvP. 

Ook in de geneeskunde, waaronder de psychiatrie, zijn de gevolgen van de klimaatcrisis voelbaar. Sommige gevolgen komen extra hard aan bij de kwetsbare doelgroepen, zoals mensen die psychiatrische zorg nodig hebben. Door de klimaatcrisis ervaren mensen somberheid en machteloosheid. De verwachting is dat de vraag naar psychiatrische hulpverlening in de nabije toekomst toeneemt en daardoor tot een grotere kloof tussen vraag en aanbod van zorg leidt.

Medicijnverspilling

Volgens de NVvP is daarom ook in de psychiatrie actie nodig. Psychiaters kunnen zelf bijvoorbeeld medicijnverspilling beperken of tegengaan en hun manier van reizen vergroenen. Instellingen kunnen green teams aanstellen en het energieverbruik van hun gebouwen onder de loep nemen. De NVvP wil in het publieke debat aandacht vragen voor de gevolgen van klimaatverandering op de psychische gezondheid. Ook besteedt het tijdens haar jaarlijkse congres aandacht aan duurzaamheid.

In de nieuwe handreiking groene psychiatrie voor de sector staan allerlei tips, adviezen en acties die individuele psychiaters en instellingen kunnen nemen. De doelstellingen van de Green Deal 3.0 dienen als kapstok. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky