Meer jongeren ervaren mentale gezondheid als slecht of matig

De coronaperiode heeft er bij veel jongeren voor gezorgd dat ze belangrijke momenten in hun leven hebben gemist, een leerachterstand hebben opgelopen en vaker een matige of slechtere gezondheid ervaren. Dit meldt het RIVM. 

Meer jongeren ervaren hun gezondheid sinds corona als matig of slecht. In september dit jaar was het percentage jongeren met mentale of fysieke klachten hoger dan in het hele jaar ervoor. Ook bleef het aantal contactmomenten met huisartsen rondom zelfdoding hoog en maakten ze er vaker en afspraak om te praten over angst of nervositeit.

Sociale contacten

Jongeren vinden ook lastig dat bepaalde contacten met vrienden tijdens corona zijn verwaterd en ze grote groepen soms nog lastig vinden, net als praten met onbekenden. Andere mentale problemen zoals smetvrees en angst voor nieuwe maatregelen, zijn volgens hen ook veroorzaakt door corona.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky