Grote zorgen over langdurig verzuim door psychische klachten

Arbo Unie maakt zich grote zorgen over het langdurig verzuim door psychische klachten. Let op je menselijk kapitaal, waarschuwt de organisatie werkgevers. Mensen werken hard, maar hebben het thuis ook steeds zwaarder. Ze hebben te maken met hoge kosten door inflatie en energie en zijn vaker mantelzorger. Dit meldt Arbo Unie.

Over de gehele linie daalt het ziekteverzuim. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar over langdurige uitval door psychische klachten zijn wel flinke zorgen. Mensen zijn gemiddeld langer ziek, vooral als ze psychische klachten hebben. Vorig jaar waren er hierdoor 2,9 miljoen verzuimklachten. Dit kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 1 miljard euro. Vooral in het onderwijs, de zorg en zakelijke dienstverlening is het psychisch verzuim hoog. 40 procent van de uitval daar heeft een psychische oorzaak.

Verstoorde werk-privé-balans

Volgens bedrijfsarts en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde Corné Roelen komt het hoge psychische verzuim vooral door een verstoorde werk-privé-balans. “Mensen werken hard, maar hebben privé ook steeds meer op hun bord. Vooral mantelzorg voor een zieke partner of ouder is moeilijk te combineren met werk.”

Werkgevers zouden meer maatwerkafspraken moeten maken voor mensen die werk met mantelzorg moeten combineren. Hun huidige zorgverlof is niet genoeg. Ook de overheid moet met betere regels voor deze groep werknemers komen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky