Geur inzetten in de strijd tegen depressie? Volgens nieuw onderzoek kan dat

Volgens Amerikaanse onderzoekers is er een verband tussen geuren en depressies. Patiënten die bepaalde geuren aan positieve herinneringen koppelen, tonen meer vooruitgang tijdens hun behandeling dan patiënten die alleen over die gebeurtenissen spraken. Dit meldt Het Belang van Limburg (HBVL).

Aan de studie deden 32 proefpersonen mee, die aan twaalf verschillende geuren moesten ruiken. Bepaalde producten leverden een dusdanig sterke herinnering aan een positieve gebeurtenis op, dat zij meer vooruitgang boekten tijdens hun behandelingen dan anderen die deze geuren niet voorgeschoteld kregen.

Autobiografisch geheugen

Volgens de onderzoekers hebben mensen met een depressie een beperkt autobiografisch geheugen en zijn ze geneigd zich te richten op negatieve herinneringen en gevoelens. Door hen bloot te stellen aan bepaalde geuren, stellen ze hun geheugen weer open voor de positieve herinneringen. Geuren kunnen namelijk een reactie in het limbisch systeem, het deel van onze hersenen dat over emoties gaat, losmaken.

Probleemgericht denken stimuleren

“Als we het geheugen verbeteren, kunnen we probleemgericht denken stimuleren, net zoals emotieregulatie en andere functionele problemen die mensen met een depressie vaak ervaren”, legt co-auteur Kymberly Young van de University of Pittsburgh uit. Zij en haar collega’s gaan verder onderzoek doen om de resultaten te bevestigen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky