Normal_condoom_soa_seks

De uitslag van de chlamydiatest heeft invloed op het seksuele gedrag van jongeren. Is de testuitslag positief, dan gebruiken ze vaker een condoom. Bij een negatieve uitslag, neemt het condoomgebruik af. Na verloop van tijd vervallen de jongeren weer in hun oude gedrag, zo blijkt uit een studie van onderzoekers van het RIVM. Dit meldt het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De onderzoekers gebruikten voor hun studie de gegevens van mensen die een chlamydiatest ondergingen. 8074 personen in de leeftijdsgroep van 16-29 jaar vulden een vragenlijst in over hun seksuele gedrag voor en na de test. Gevraagd werd naar verschillende risicoactiviteiten waaronder het condoomgebruik bij bestaande vaste of losse contacten, het aangaan van nieuw seksueel contact en het aantal sekspartners.

Uit het onderzoek bleek dat jongeren hun seksuele gedrag veranderen op basis van de uitslag. Zowel een positieve als een negatieve uitslag bleek effect te hebben op hun gedrag. Jongeren die te horen hadden gekregen dat ze chlamydia hadden, gingen veiliger vrijen. In deze groep nam het aantal jongeren dat nooit een condoom gebruikte met een vaste partner nam af. Een negatieve uitslag leidde juist tot meer risicogedrag. Onder jongeren zonder chlamydia, ging nam condoomgebruik met een vaste partner nam en steeg het aantal seksuele partners. De gedragsverandering van tijdelijke aard en beweegt na verloop van tijd weer in de richting van het oude gedrag, volgens de onderzoekers.

© Nationale Zorggids