Normal_tralies__ggz__tbs__gevangen__crimineel24

In 2016 hebben de inspecties een cyclus van doorlichtingen bij de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) afgerond. De inspecties zien een aantal overkoepelende aandachtspunten die ook in de toekomst risico’s kunnen vormen. Dit zijn de veranderingen in de populatie, de organisatorische veranderingen, de omgangsmethodiek, het visiteren van jongeren, de klachtafhandeling en het omgaan met agressie en geweld. In de afsluitende brief aan Staatssecretaris Dijkhoff worden namens de vijf inspecties deze aandachtspunten toegelicht. Dat meldt Inspectie Veiligheid en Justitie. 

De rode draden uit de doorlichtingen zien de inspecties als extra stimulans voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de JJI’s. De gesignaleerde punten worden ook betrokken bij de inrichting van het risicogericht toezicht op de JJI’s.

De Inspectie Veiligheid en Justitie werkt samen met de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door: Redactie Nationale Zorggids