Normal_normal_huiselijk_geweld-_mishandeling

Het Gelderse Druten heeft er bezwaar tegen dat de gemeente sinds dit jaar ook 'middelzware gevallen' van huiselijk geweld en kindermishandeling moet oppakken, in plaats van dat Veilig Thuis dit voor zijn rekening neemt. Drutense ambtenaren moeten nu steeds vaker bemiddelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid op basis van berichtgeving van de Gelderlander. 

De gemeenten in de regio Nijmegen en Veilig Thuis hebben afgesproken de opvang van mensen, volwassenen en kinderen die te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling onderling te verdelen. Veilig Thuis heeft de verantwoordelijkheid voor de zwaardere gevallen, terwijl gemeentelijke ambtenaren de lichte gevallen voor hun rekening nemen. Sinds dit jaar zijn ook de middelzware kwesties op het bordje van de gemeente terecht gekomen.

Vorig jaar bemiddelde het Sociaal Team van de gemeente Druten vijf keer. Maar in de eerste helft van dit jaar staat de teller al op vijftien keer. De gemeente wil dat niet en vindt dat Veilig Thuis weer meer kwesties op zich moet nemen. Druten heeft de regionale GGD inmiddels een brief gestuurd met het verzoek nog eens te onderzoeken of die middelzware gevallen niet beter bij Veilig Thuis kunnen blijven.

Vorig jaar stelden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg Veilig Thuis Gelderland Zuid onder verscherpt toezicht, naar aanleiding van de omvang van de wachtlijsten. Dit verscherpte toezicht werd afgelopen april opgeheven.

Door: Redactie Nationale Zorggids