Normal_vluchteling_asielzoeker

Uitgezette gezinnen die goede hoop hadden om met de verruiming van het kinderpardon toch terug te keren naar Nederland, moeten deze hoop loslaten. De nieuwe regeling geldt niet voor gezinnen die zich niet hebben verzet tegen de uitzetting en zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Maandagmorgen zijn de nieuwe voorwaarden van het kinderpardon bekendgemaakt. Dit meldt de Telegraaf. 

De regel die wel komt te vervallen is de volgende: kinderen van ouders die onvoldoende zouden hebben meegewerkt aan hun uitzetting én langer dan vijf jaar moeten wachten, komen nu wel in aanmerking voor het kinderpardon. Wél moeten deze gezinnen in beeld zijn geweest bij onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en dus hun verblijfplaats hebben gemeld.

Uitzonderingen op de nieuwe regel

Dan zijn er nog een paar uitzonderingen waardoor kinderen en gezinnen geen aanspraak maken op het nieuwe kinderpardon: gezinsleden die verdacht worden van oorlogsmisdaden of gezinsleden die hier een misdaad of misdrijf hebben gepleegd en daarvoor veroordeeld zijn, zorgen ervoor dat hun gezin wordt uitgesloten van het pardon. Identiteitsfraude of liegen mag ook niet en gezinnen die in Nederland én een ander EU-land een asielaanvraag hebben lopen maken ook geen aanspraak op het kinderpardon. 

Nog niet eerder kinderpardon aangevraagd

Gezinnen die nog niet eerder een kinderpardon aanvroegen, komen wél in aanmerking voor de nieuwe regeling. Ook overige gezinnen kunnen een aanvraag indienen, maar moeten wel lopende asielprocedures beëindigen. 

Door: Nationale Zorggids