Normal_rss_entry-384181

VluchtelingenWerk Nederland is op zoek naar 1500 extra vrijwilligers vanwege de druk op de asielopvang. Vooral in noodopvanglocaties zijn extra handen nodig, omdat vluchtelingen steeds langer in opvanglocaties verblijven die niet geschikt zijn voor langdurig verblijf. Momenteel heeft de organisatie ruim 9000 vrijwilligers in ons land.

De laatste twee jaar zijn er veel tijdelijke (crisis)noodopvanglocaties geopend, waardoor meer hulpverlening nodig is. De vrijwilligers vormen volgens VluchtelingenWerk een vertrouwd aanspreek- en herkenningspunt voor vluchtelingen. Ze helpen onder meer met juridische begeleiding en het signaleren van schrijnende situaties.

"Als je na een traumatische reis hier terechtkomt en alles onzeker is, is het belangrijk dat er iemand is op wie je kunt bouwen en iemand die voor je opkomt. Iemand die je helpt met het invullen van formulieren als je zelf de taal nog niet begrijpt. Iemand die jou helpt de weg te vinden in een wildvreemd land", zegt bestuursvoorzitter Frank Candel. De vrijwilligers helpen ook bij de integratie als blijkt dat vluchtelingen mogen blijven.

Rapport

Maandag kwamen het Rode Kruis, Dokters van de Wereld en expertisecentrum Pharos met een rapport waarin ze de zorg voor asielzoekers in de meeste crisisnoodopvanglocaties "ziekmakend" noemen. Zo zou er sprake zijn van onder andere slechte huisvesting, gebrek aan privacy, onvoldoende wc's en douches en lang wachten zonder wat te doen te hebben.

De onderzoekers bezochten onder meer locaties die uit tenten bestaan, leegstaande kantoorpanden, sportruimten en loodsen. Deze locaties zijn bedoeld voor korte opvang, maar in de praktijk verblijven mensen er vaak maanden.

Door: ANP