Normal_jeugdzorg

Kinderen die jeugdbescherming nodig hebben, moeten snel geholpen worden. Op veel plekken in Nederland gaat dat beter dan in oktober 2020 en krijgen kinderen met een vaste jeugdbeschermingsmaatregel direct een vaste jeugdbeschermer. Maar dit geldt nog niet overal. Daarnaast lukt het voor een derde van deze kwetsbare kinderen nu nog niet om tijdige hulp te organiseren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) gaan daar waar het nog niet goed gaat, verscherpt toezicht uitvoeren en indringende gesprekken hebben met betrokken gemeentes en regio’s. Dit meldt IGJ. 

Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel zijn door de kinderrechter onder toezicht gesteld. Dit gebeurt alleen als de zorgen over een kind of baby groot zijn. Ouders van baby’s die psychiatrische problemen hebben en tijdens ruzies gewelddadig zijn. Minderjarige jongens die zedendelicten plegen en uit huis worden geplaatst. Jongens die als gevolg van verslavingsproblemen van ouders ernstig worden verwaarloosd. Dit zijn situaties waar jeugdbeschermingsmaatregelen direct verandering moeten brengen.

In 2019 en 2020 constateerden de inspecties dat de overheid voldoende haar verantwoordelijkheid neemt om kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel te beschermen. Zij vroegen in oktober vorig jaar om een actiegerichte aanpak van alle betroken partijen in de regio’s om elk kind met een opgelegde maatregel tijdig een vaste jeugdbeschermer, een gedragen koers en passende hulp te bieden.

Oorzaken

Het zware werk en de krapte op de arbeidsmarkt blijven zorgen voor een hoog ziekteverzuim en verloop van jeugdbeschermers. Daarnaast is er, vooral voor kinderen die specialistische hulp nodig hebben, een tekort aan goed hulpaanbod, onder andere door onvoldoende bovenregionale samenwerking. Daarbij zorgen gemeentelijke procedures, zoals verschillende manieren van inkoop van jeugdhulp en aanmeldprocedures ervoor dat passende hulp niet snel kan worden gerealiseerd.

Vier regio's kunnen niet tijdig passende hulp bieden 

De inspecties spreken het Rijk en alle partijen in de regio’s aan op hun verantwoordelijkheid voor beschikbare hulp die snel kan starten. In de regio’s Friesland en Overijssel is het grotendeels gelukt om de kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. De regio’s Gelderland, Groningen & Drenthe, Limburg, Utrecht & Flevoland en Zeeland zijn hier nog niet in geslaagd, maar doen dit op korte termijn waarschijnlijk wel. De regio’s Brabant, Noord-Holland/Amsterdam, Rijnmond en Zuid West is het onvoldoende gelukt om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te bieden. Deze regio’s blijven onder verscherpt toezicht.

Door: Nationale Zorggids