Normal_geld

Organisaties in de jeugdzorg zijn het jaar 2020, ondanks de coronacrisis, financieel gezien, redelijk goed doorgekomen. Sectorbreed boekte de jeugdzorg zelfs een hoger nettoresultaat: van 38,1 miljoen euro in 2020 tegen 15,1 miljoen een jaar eerder. Dit is voor een groot deel te danken aan de compensatie voor omzetderving en voor extra kosten door corona. Maar ondanks deze coronasteun blijft de financiële positie van de jeugdzorg zorgelijk. Dit meldt Intrakoop. 

Ondanks de grote impact van corona heeft de jeugdzorg vorig jaar veerkracht getoond. Nadat in 2019 de resultaten in vergelijking met 2018 meer dan gehalveerd waren, laat 2020 op een aantal fronten voorzichtig herstel zien. Het gezamenlijke nettoresultaat steeg, maar ook de omzet nam toe. De compensatiemaatregelen voor de coronaschade lijken daarmee goed te hebben gewerkt, net als bij de andere zorgsectoren. De opbrengsten zijn harder gestegen dan de kosten. Wel heeft de stijging van de opbrengsten deels een incidenteel karakter doordat coronacompensatie en de subsidie voor de zorgbonus als opbrengsten zijn meegenomen in de jaarrekeningen. De totale omzet komt uit op € 2.915 miljoen.

Vooral resultaatverbetering voor kleine en middelgrote organisaties

Uit de gepubliceerde jaarcijfers blijkt verder dat de resultaatverbetering in 2020 vooral door de kleinere en middelgrote jeugdzorgorganisaties is gerealiseerd. De grotere jeugdzorgorganisaties zagen de resultaten zelfs afnemen. Mogelijk speelt bij de grotere organisaties mee dat zij vaak een complexer cliëntenbestand hebben. Hun cliënten kampen niet zelden met meervoudige complexe aandoeningen waardoor deze organisaties sneller in de problemen komen met de vergoedingen die zij van de gemeente ontvangen.

Personele kosten lopen op

Van de bedrijfslasten vormen de personeelskosten verreweg de grootste post. In 2020 bedroegen de totale personeelskosten 2 miljard euro, 8 procent meer dan in 2019. Vooral de salariskosten stegen hard met 8,7 procent, onder ander door een toename van het aantal fte’s dat werkzaam is in de sector en een stijging van 4 procent door cao-afspraken.

Door: Nationale Zorggids