Nederlandse jongeren drinken gemiddeld 2 tot 3 glazen frisdrank per dag

Nederlandse jongeren drinken gemiddeld 2 tot 3 glazen frisdrank per dag en besteden hier gemiddeld tussen de 3 tot 4 euro per week aan. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Amsterdam onder jongeren van 12 tot en met 16 jaar. De ondervraagden geven aan dat een flinke prijsverhoging nodig is om te stoppen met het kopen en drinken van frisdrank. Dit meldt GGD Amsterdam.

Zorgwethouder Simone Kukenheim van de gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat er meer kennis en bewustzijn komt over de hoeveelheid suiker in frisdrank. Er zijn maatregelen nodig om het tij te keren, zegt ze. Dat toont dit onderzoek nogmaals aan. Zo is zij voor een wettelijke suikertaks en maatregelen in de voedselomgeving om gezonde voedselkeuzes mogelijk te maken. In het regeerakkoord is ook opgenomen om de suikertaks in te voeren.

Gezond voedselaanbod in kantines

Het Amsterdamse beleid is al jaren gericht op het gezonder maken van de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. Zo wordt er geïnvesteerd in extra bewegingsaanbod en sport- en vakleerkrachten gym op scholen en worden er afspraken gemaakt over het aanbieden van gezond eten zoals fruit en water in de kantine. Ook is er een verbod op marketing voor frisdrank tijdens sportevenementen en hebben veel sportverenigingen de frisdrankautomaten weggehaald. Recent ondertekende Amsterdam de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. De ambitie van partijen in deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken, met name in kwetsbare wijken en rond scholen, in openbare gebouwen en in de supermarkten, catering en horeca.

Heel normaal 

Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat gemiddeld tussen de 3 à 4 euro per week per persoon wordt besteed aan frisdrank. De consumptie van 2 à 3 glazen per dag is goed voor jaarlijks 73.000 extra calorieën, wat overeenkomt met ruim een maand eten en drinken. Een groot deel van de bevraagde jongeren vindt het heel normaal om de hele dag door frisdrank te drinken. Slechts 12 procent van de geënquêteerde jongeren drinkt nooit frisdrank. Meer dan 50 procent van de frisdrank wordt in de supermarkt gekocht. Ouders spelen een belangrijke rol; een derde van de jongeren geeft aan frisdrank mee te krijgen van thuis.

Overgewicht

In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat frisdrank een belangrijke bijdrage levert aan overgewicht bij jongeren.

Door: Nationale Zorggids