Einde aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor zorgboerderij Ons Voorland in Linde beëindigd. Ons Voorland heeft de afgelopen jaren de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd. Dat meldt Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

 

Op 6 november 2017 gaf de inspectie Ons Voorland een aanwijzing. Volgens die aanwijzing moest Ons Voorland alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder. Ook mocht Ons Voorland geen cliënten meer aannemen tot de inspectie heeft vastgesteld dat de zorgboerderij aan de normen voor goede en veilige zorg voldoet.

Ons Voorland voldeed al eerder aan het eerste deel van de aanwijzing. Daardoor kon de zorgboerderij als onderaannemer onder begeleiding de zorg op hun locatie voortzetten. Een onderaannemer neemt een deel van de zorg van de hoofdaannemer over. Dit deed Ons Voorland met goedkeuring van de inspectie en het zorgkantoor. Tot tevredenheid van de bewoners en hun netwerk. 

Dit heeft Ons Voorland gedaan

Op 19 april bezocht de Inspectie Ons Voorland opnieuw. Tijdens dit bezoek zag de inspectie dat Ons Voorland samen met de hoofdaannemer hard heeft gewerkt aan het verbeteren van de zorg en dat Ons Voorland aan de gestelde normen voldoet. Zo gebruikt Ons Voorland nu melding

en van incidenten en uitkomsten van eigen onderzoek om de zorg verder te verbeteren. Sluit het cliëntdossier aan bij de behoeften en zorg die de cliënt nodig heeft. En is er regelmatig overleg over de voortgang van de zorg. Ook zijn er voldoende zorgverleners en zorgt Ons Voorland voor het vergroten van de deskundigheid van het personeel.

Hoe nu verder

De inspectie ziet dat de zorg die Ons Voorland verleent, voldoet aan alle voorwaarden van de aanwijzing. Daarom heeft de inspectie op 12 mei 2022 de aanwijzing beëindigd. De inspectie zal Ons Voorland in het normale toezicht blijven volgen.

Door: Nationale Zorggids