Eén tarief voor jeugdbescherming moet einde maken aan verschillen tussen gemeenten

Het Rijk en gemeenten stellen structureel 60 miljoen euro beschikbaar om het aantal cliënten per jeugdbeschermer in dienst van een Gecertificeerde Instelling (GI) te verlagen. Hierdoor neemt de werkdruk voor jeugdbeschermers af en hebben ze meer tijd voor de kwetsbaarste gezinnen en kinderen. In Nederland zijn er dertien GI’s die zich bezighouden met jeugdbescherming en jeugdreclassering. Eén tarief moet een einde maken aan de grote verschillen die er nu tussen gemeenten bestaan in de betaling van jeugdbeschermers. Dit melden Rijksoverheid en ANP.

Er zijn afspraken gemaakt over een landelijk tarief waarmee gemeenten een passende bekostiging van de GI’s kunnen hanteren. “Het landelijk tarief voor jeugdbeschermers moet hen ademruimte geven in hun werk. Ook gezinnen en kinderen moeten dat gaan merken”, vertelt minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming. “We verlagen structureel per jeugdbeschermer het aantal kinderen en gezinnen dat ze bijstaan. Daardoor krijgen jeugdbeschermers meer tijd, ruimte en aandacht voor hulp aan de meest kwetsbaarste kinderen en gezinnen”, aldus demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming en demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid.

Zij-instroom

De subsidieregeling voor zij-instromers blijkt succesvol en is daarom uitgebreid met 10 miljoen euro én verlengd tot en met 2025. Werkenden die een carriereswitch als jeugdbeschermer willen maken, kunnen van deze subsidieregeling gebruikmaken.

Door: Nationale Zorggids