Nog altijd 1.500 kinderen zonder vaste jeugdbeschermer

Hoewel er minder maatregelen zijn opgelegd door rechters en er meer nieuwe medewerkers zijn aangenomen bij gecertificeerde instellingen (GI’s), wachtten in januari 2024 nog altijd 1.500 kinderen op een vaste jeugdbeschermer. Vier van de dertien instellingen hebben geen wacht- of doorstroomlijst. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) maken zich hier zorgen om. Dit betekent namelijk dat er structureel meer dan honderd kinderen op een wacht- of doorstroomlijst staan, meldt IGJ.

Volgens de inspecties is het werken volgens het ‘Handelingsperspectief en veldnorm bij onderbezetting GI’s’ niet toereikend. Ze maken zich zorgen over het effect van deze werkwijze voor kinderen en hun gezinnen. Want kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel komen hierdoor op een wachtlijst of doorstroomlijst te staan, wat niet is toegestaan volgens de Jeugdwet. Ze hebben namelijk geen vaste jeugdbeschermer en de GI’s kunnen niet bieden wat het kind nodig heeft.

Aandacht voor ernst situatie

De GI’s blijven echter doorwerken volgens het handelingsperspectief. Er wordt dit moment niet gehandhaafd op overtreding van de Jeugdwet als het niet naleven ervan in stelselproblematiek ligt. Wel vragen de inspecties aandacht voor de effecten en de ernstige situatie voor kinderen en gezinnen van de crisis in de jeugdbeschermingsketen. Omdat er zorgen zijn over de ontwikkelingen in de werkwijze van de GI’s, gaan de IGJ en IJenV hun toezichtstrategie aanpassen voor meer zicht op de effecten van de wachtlijsten op kinderen en gezinnen.

JeugdzorgPlus

Dat sommige jongeren in de JeugdzorgPlus geen vaste jeugdbeschermer hebben, missen zij een belangrijk persoon die hen kan helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen. Doordat passende hulp ontbreekt, verergert hun problematiek. Er is ook geen passend alternatief voor kinderen in de gesloten jeugdzorg.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky