Normal_rss_entry-406445

Nederland is er de afgelopen jaren niet in geslaagd om armoede onder kinderen te verminderen. Dat concludeert UNICEF in een woensdag gepubliceerd rapport over kinderarmoede in 39 landen, waarbij de periode 2012-2014 is vergeleken met de jaren 2019-2021.

Van de onderzochte landen staat Nederland op de zeventiende plek als het gaat om kinderarmoede. Maar de hulporganisatie heeft ook een ranglijst gemaakt waarin wordt bijgehouden hoe succesvol landen de afgelopen jaren waren in het terugdringen van armoede onder kinderen. Daarbij eindigt Nederland op plek 27. Volgens het rapport is het aandeel kinderarmoede in Nederland nauwelijks veranderd: van 12,6 procent in 2012 naar 12,7 procent in 2021.

Andere onderzochte landen hebben dat in dezelfde periode beter gedaan. Zo daalde armoede onder Hongaarse kinderen van 23,3 naar 10,1 procent, meldt UNICEF. In Polen daalde het aantal kinderen in armoede van 23,3 naar 14,3 procent en in Slovenië ging het percentage van 14,7 naar 9,3 procent.

Nog een lange weg te gaan

"Deze bevindingen wijzen erop dat Nederland, ondanks zijn welvaart, nog wel een lange weg te gaan heeft in de strijd tegen armoede onder kinderen", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Niet iedereen profiteert van de welvaart. Het is duidelijk dat er een behoefte is aan een meer gerichte en effectieve aanpak, die verder gaat dan alleen economische voorspoed en zich richt op de werkelijke behoeften en uitdagingen van gezinnen in armoede."

UNICEF ziet wel dat in Nederland stappen worden gezet om kinderarmoede te bestrijden. "Volgens cijfers van het CBS lijkt de armoede in de jaren na 2021 te dalen, maar er bestaat zorg dat dit deels komt door tijdelijke regelingen, waardoor de daling niet structureel is", aldus UNICEF Nederland.

Hoopvol over verhoging kindgebonden budget

De hulporganisatie is enigszins hoopvol over de verhoging van het kindgebonden budget in 2024 en over dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verhoging van de huurtoeslag. "Het is essentieel dat Nederland grootschalig blijft inzetten op structurele verbetering van de bestaanszekerheid en daar zijn deze stappen belangrijk in. Tegelijk vormen ze een druppel op de gloeiende plaat", aldus Laszlo.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft, is in alle onderzochte landen samen met 8 procent gedaald. Toch blijft UNICEF de situatie "zorgwekkend" vinden. "Er zijn nog steeds meer dan 69 miljoen kinderen die in een situatie van armoede verkeren."

Door: ANP