Nieuwe aanpak nodig in hulpverlening aan ouders met psychische problemen

In het advies ‘Kinderen uit de Knel’ pleit de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) voor een nieuwe aanpak in de hulpverlening aan ouders met psychische of geldproblemen. Ruim een kwart van de kinderen in Nederland heeft minstens één ouder met psychische problemen. Meer dan 200.000 kinderen groeien op in armoede en veel kinderen wonen in te krappe woningen. Deze groepen kinderen hebben een verhoogd risico op problemen in hun eigen leven op latere leeftijd. Dit meldt RVS.

RVS vindt dat belangen van kinderen altijd meegenomen moeten worden bij beslissingen over ouders op het vlak van wonen, schulden en zorg. Tegelijkertijd is het nodig de hulpverlening zo in te richten dat ouders en kinderen een versterkt sociaal netwerk opbouwen. Zo’n nieuwe aanpak moet de druk op de jeugdhulp verminderen.

Onvoldoende aandacht voor belangen kinderen

In het nieuwe advies richt de RVS zich specifiek op de levensdomeinen van ouders, om de doelstellingen in de Hervormingsagenda Jeugd te kunnen laten slagen. Er is nu namelijk onvoldoende aandacht voor de belangen en het welzijn van kinderen wanneer anderen een belangrijke beslissing over hun ouders moeten nemen, zoals de start van schuldhulpverlening, toegang tot geestelijke gezondheidszorg of het toewijzen van een sociale huurwoning. De belangen van het kind zouden direct meegewogen moeten worden en niet pas bij escalatie van de situatie. Dit moet in de wet- en regelgeving en het beleid worden vastgelegd, maar ook in de uitvoering.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky