Gratis of extra kraamzorg  Zuid-Limburg maakt ouders zekerder

Binnen een proef bij GGZ Zuid-Limburg kunnen gezinnen in de regio gebruikmaken van verlengde kraamzorg, tot wel 6 maanden. De proef ‘Geboortezorg Flex’ die sinds 2021 loopt heeft inmiddels ongeveer 100 gezinnen hiermee geholpen en 150 gezinnen hadden recht op kwijtschelding van de eigen bijdrage. Volgens de GGD hebben kinderen in kwetsbare gezinnen hierdoor een betere start. Dit meldt NOS.

De geholpen gezinnen zijn door de GGD ondervraagd. Driekwart zegt steviger in het ouderschap te staan en meer dan 90 procent ervaart (soms) minder stress. Gezinnen blijken makkelijker om hulp te vragen. Ook zijn de kraamverzorgenden tevreden met de proef. Ze halen meer voldoening uit hun werk, hebben meer uitdagingen en voelen zich nuttiger. De kosten worden betaald door de zeven gemeenten in Parkstad Limburg, de gemeente Sittard-Geleen en zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Een van de meest armste regio's

Omdat Zuidoost-Limburg een van de armere en meest ongezonde regio’s is, komen daar relatief veel ingewikkelde gezinssituaties voor. Mensen hebben er vaker schulden en psychische en fysieke gezondheidsproblemen. Ook is huiselijk geweld iets wat Geboortezorg Limburg regelmatig tegenkomt. Al deze dingen hebben invloed op de start en het opgroeien van een baby. Vanwege de slechte financiële situatie van veel Zuidoost-Limburgers, nemen zij minder kraamzorg af. En vaak hebben zij ook meer zorg nodig, terwijl kraamverzorgenden niet meer dan 10 dagen zorg mogen verlenen. Kinderen in Zuid-Limburg worden vaker dan in elders in het land te vroeg geboren en ook is het aantal kinderen met een aangeboren afwijking er relatief hoog.

Vaste vorm van Geboortezorg Flex

Als het aan directeur Joost Groothuijsen van Geboortezorg Limburg ligt blijft Geboortezorg Flex geen pilot en krijgt het een vaste vorm. Het kwijtschelden van de eigen bijdrage vraagt echter wel om een wetswijziging.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky