Intensieve begeleiding voor veteranen op speciale herstelplek

Een speciale herstelplek moet vastgelopen veteranen weer op weg helpen. In de locatie Sparrenboom, die maandag in Bosch en Duin wordt geopend, krijgen tien tot twaalf veteranen zorg op maat aangeboden. Ze krijgen drie tot zes maanden intensieve begeleiding.

 

Het gaat om veteranen die last hebben van relationele en psychische problemen, vaak in combinatie met verslaving en dreigende dak- en thuisloosheid. Het zijn niet veel veteranen, aldus Defensie. Ongeveer 4 tot 5 procent van de veteranen heeft professionele hulp nodig. Van hen heeft weer een zeer beperkt deel opvang, zorg en ondersteuning nodig.

Directeur Paul Hoefsloot van het Veteraneninstituut spreekt van een "nieuwe fase van zorg en ondersteuning voor onze veteranen". Defensie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de veteranenzorg te verbeteren.

Speciale voorziening

De Veteranenombudsman wees twee jaar geleden op de problemen van deze groep. Hij pleitte voor een speciale voorziening. Daarop zijn het Nederlands Veteraneninstituut en het Leger des Heils aan de slag gegaan.

De locatie wordt gerund door het Leger des Heils en krijgt jaarlijks 7 ton subsidie van Defensie. Omdat het om zo'n specifieke groep gaat, zijn er ook medewerkers werkzaam die een achtergrond hebben bij Defensie.

Door: ANP