Overgebleven geld jeugdbescherming blijft niet in de sector

De 33,5 miljoen voor jeugdbescherming en de 800 miljoen voor de wijkverpleging die dit jaar niet zijn uitgegeven, gaan ondanks moties van GroenLinks/PvdA en SP terug naar de staatskas. Beide partijen wilden het geld voor de sectoren behouden, maar dat gaat niet gebeuren. PVV steunde de moties niet, terwijl de partij zich juist sterk maakte voor de jeugdzorg en wijkverpleging. Dit meldt Skipr. 

Het geld dat overbleef voor de wijkverpleging, zou volgens Jimmy Dijk van de SP gebruikt kunnen worden voor een eenmalige personeelsbonus. Omdat er ieder jaar sprake is van onderbesteding van de gelden, vindt Dijk dat het kabinet een plan moet maken voor structurele verhoging van de salarissen van wijkverpleegkundigen.

Werkdruk verder verlagen

Dat het geld voor de jeugdbescherming niet behouden blijft, leidt vooral tot grote woede bij Lisa Westerveld van Groenlinks/PvdA. Volgens haar kwam de 33,5 miljoen euro pas laat de sector binnen. Volgens Westerveld hadden ook PVV en BBB er eerder op gestaan dat er meer geld voor de jeugdzorg vrijkwam. Met het onbenutte geld zou de werkdruk verder verlaagd kunnen worden. “Dit was een goed doordracht plan en we hebben dit samen met de sector de afgelopen dagen nogmaals onder de aandacht gebracht van de fracties.”

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky