Tientallen miljoenen euro’s om jeugdcriminaliteit in wijken terug te dringen

Om de jeugdcriminaliteit in wijken van twintig gemeenten terug te dringen, stelt het demissionaire kabinet de komende drie jaar tientallen miljoenen euro’s beschikbaar. Voor de gerichte aanpak in 27 gemeenten met buurten waar de leeftijd onder druk staat en de risico’s op jeugdcriminaliteit groot zijn is er al structureel geld beschikbaar. Dit meldt Rijksoverheid.

Omdat jeugdcriminaliteit niet ophoudt bij de grenzen van (groot)stedelijke gebieden, zijn twintig aanvullende gemeenten gevraagd een plan van aanpak te maken voor de urgente en relatief ernstige problematiek die ze hebben met jeugdige criminelen. Op basis daarvan kunnen zij jaarlijks 50.000 euro krijgen voor een periode van drie jaar.

20 gemeenten

De gemeenten die geld hiervoor krijgen zijn: Almelo, Bergen op Zoom, Brunssum, Den Helder, Diemen, Gouda, Haarlem, Hoorn, Kerkrade, Leiden, Middelburg, Nissewaard, Oosterhout, Rijswijk, Roermond, Venray, Vlissingen, Zoetermeer, Zutphen en Zwolle. Het ministeries van Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming investeren samen in een brede aanpak om te voorkomen dat kinderen en jongeren tussen de 8 en 27 jaar in deze gemeenten in de criminaliteit belanden.

Zorgelijke ontwikkelingen

Landelijk zijn er grote verschillen in jeugdcriminaliteit en er zijn zorgelijke ontwikkelingen te zien in wijken waar jongeren wapen-, drugs- en geweldsdelicten plegen. Daarom investeren de ministers Yeşilgöz-Zegerius en Weerwind met focus op die plekken waar dat het hardst nodig is. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten, in samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, Rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering, Stichting Halt, Zorg- en Veiligheidshuizen, leraren, het jongerenwerk, jeugdzorg, lokale ondernemers én werkgevers.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky