Amsterdam investeert 7,5 miljoen euro in preventie jeugdcriminaliteit

Het college van burgemeester en wethouders investeert de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in de versterking van het jongerenwerk in de stad, vooral in de wijken waar dat het hardst nodig is. Met drie actielijnen wordt de komende jaren richting gegeven aan nieuw beleid: het versterken van het vakmanschap en de effectiviteit van jongerenwerk, voorkomen dat jongeren in handen vallen van criminele netwerken en snellere passende ondersteuning voor jongeren met verschillende problematiek door betere samenwerking. Dit meldt de gemeente Amsterdam. 

De maatregelen zijn nodig omdat een steeds grotere groep jongeren last heeft van mentale en fysieke problemen. Ook is er een groter wordende groep jongeren die al op jonge leeftijd ontvankelijk is voor criminaliteit. Door het jongerenwerk effectiever te organiseren en meer in te zetten op vakmanschap kunnen meer jongeren worden bereikt. De komende periode wordt een stedelijk team opgezet voor de buurten met de grootste problemen. Daarnaast wordt de Amsterdamse Jongerenwerk Academie opgericht en komt er extra aandacht voor jongerenwerk op school en online.

Stedelijk Team

De gemeente Amsterdam gaat de komende periode experimenteren met de inzet van een stedelijk team. In zo’n team zitten jongerenwerkers die in staat zijn om jongeren met zwaardere problemen te ondersteunen. Ook kan dit team ingezet worden wanneer tijdelijk behoefte is aan meer jongerenwerkers om collega’s te ondersteunen. Dit kan specifieke expertise zijn of hulp bij acute onrust in een wijk (bijvoorbeeld de ongeregeldheden bij de kermis en rondom het WK afgelopen jaar). Deze jongerenwerkers worden geëquipeerd om samen met andere partners (vanuit zorg en veiligheid) te kunnen bepalen wat er nodig is om jongeren met (beginnend) crimineel gedrag te begeleiden. De komende periode wordt verder verkend hoe zo’n stedelijk team eruit moet zien, welke expertise nog meer nodig is en welke rol jongerenwerkers kunnen spelen.

Door: Nationale Zorggids