NZG Werken in de jeugdzorg

Voor een actueel overzicht van vacatures in de jeugdzorg in heel Nederland, kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Zorggids. Bij sector kiest u dan voor jeugdzorg.

Collectieve arbeidsovereenkomst Jeugdzorg 
Voor mensen die werken in de jeugdzorg geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO Jeugdzorg 2017-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Wat verdient een medewerker in de jeugdzorg?
In de CAO Jeugdzorg 2017-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand vastgelegd. Het maandelijkse loon van personeel uit de jeugdzorg staat uitgewerkt in de pagina’s 96 tot en met 99 van de cao.

Welke functies zijn er in de jeugdzorg?
Omdat de jeugdzorg uit veel verschillende doelgroepen bestaat, zijn er veel verschillende functies waar je in kunt werken. De soort functie is erg afhankelijk van de leeftijd van de kinderen of jongeren en de soort problematiek waarmee iemand wil werken.

De meest voor de hand liggende functie is de jongerenwerker. Hij of zij zorgt ervoor dat jongeren op een zinvolle manier invulling geven aan hun leven. Om dat voor elkaar te krijgen zoekt de jongerenwerker contact met de jongeren en bouwt hij of zij een vertrouwensband met hen op. 

Andere functies zijn onder meer jeugdreclasseringsmedewerker, gezinsvoogd, jeugdhulpverlener, woonbegeleider en pedagogisch medewerker. Deze functies vervullen allemaal een specifieke rol in de zorg voor kinderen en jongeren en voor de meeste van deze functies zijn daarom ook verschillende opleidingen nodig. 

Welke opleidingen zijn er voor beroepen in de jeugdzorg?
Voor functies als jongerenwerker en maatschappelijk werker bestaan er verschillende opleidingen op zowel mbo- als hbo-niveau. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) biedt de opleidingen Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4 en Sociaal-Cultureel Werker. Op hbo-niveau zijn er de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek en Social Work met de minor jongerenwerk. Ook met bepaalde universitaire opleidingen kan in de jeugdzorg gewerkt worden, zoals met Psychologie en Pedagogiek. Personen met een diploma van de bovengenoemde opleidingen kunnen in uiteenlopende functies binnen de jeugdzorg aan het werk.

© Nationale Zorggids