NZG Wet- en regelgeving

De Jeugdwet


Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet. De Jeugdwet stelt dat gemeenten een zorgplicht hebben voor kinderen en jongeren. Dat betekent dat de gemeente verplicht is voorzieningen te treffen als een gezin niet in staat is zelf de voorwaarden te creëren die nodig zijn voor het kind om een zo normaal mogelijk leven te leiden. De gemeente bepaalt welke zorg of voorzieningen een kind nodig heeft. Als dat nodig is wordt gespecialiseerde zorg ingeschakeld, daarvoor geeft de gemeente een beschikking af. De taken van de gemeenten zijn ook vastgelegd in de Jeugdwet.
 

Wet langdurige zorg (Wlz)

 

Langdurige, intensieve zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Kinderen die zeer veel zorg nodig hebben kunnen terecht in een zorginstelling. Het gaat dan bijvoorbeeld om zware zorg voor gehandicapten. Intensieve zorg kan ook thuis geleverd worden, eventueel op basis van een persoonsgebonden budget. Dit kan alleen als deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan opname in een zorginstelling. Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op zorg uit de Wlz. Belangrijkste voorwaarde daarbij is dat iemand 24 uur per dag zorg of toezicht dichtbij nodig heeft. 

 

© Nationale Zorggids