Normal_zwangerschapstest_pregnancy_test_result_wiki_-c_

Het programma ‘Nu niet zwanger voor jonge en kwetsbare ouders wordt uitgebreid na een succesvolle start. Zowel GGD Groningen als in Heusden, vlakbij Den Bosch, wordt het programma verder uitgebreid. Jonge en/of kwetsbare ouders worden geadviseerd over het gebruik van anticonceptie en de kosten kunnen vergoed worden als de vrouw deze zelf niet kan betalen. Dit meldt Gezinsbode en Brabants Dagblad.

Het project heeft in de startperiode vanaf 2015 succes geboekt en wordt daarom verder uitgerold. Het gesprek wordt aangegaan met jongeren of kwetsbare ouders, voor wie het mogelijk geen goed idee is om op dit moment zwanger te raken. Vanuit jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de huisarts kan het gesprek gestart worden. De verschillende mogelijkheden voor anticonceptie worden besproken, evenals de kosten daarvan. Mocht de vrouw schulden hebben of een laag inkomen, dan kan ‘Nu niet zwanger’ de kosten vergoeden om zo goede en passende zorg voor de vrouw te realiseren.

Kosten voor gemeenten

Het is niet alleen prettig voor de betrokken vrouwen en hun partners om een ongewenste zwangerschap te voorkomen, het is ook voor gemeenten een positief resultaat. Wanneer een kind later uit huis geplaatst moet worden door problemen van de ouders, kost dat gemiddeld 53.000 euro. Het begeleiden van kwetsbare (potentiële) ouders kan wel 104.000 euro kosten per gezin. Door op tijd het gesprek over anticonceptie en zwangerschap aan te gaan, kunnen vrouwen er voor kiezen om anticonceptie te gebruiken om zwangerschap te voorkomen. ‘Nu niet zwanger’ kost op jaarbasis 12.000 euro.

Door: Nationale Zorggids