Normal_kind_wc_peuter4356

De TOS-check-app is een hulpmiddel om een korte check te doen of een kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Als een kind weinig praat, niet goed verstaanbaar is of snel boos wordt doordat hij niet begrepen wordt, is er een kans dat hij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Dit meldt Kentalis.

De TOS-check app test het spraaktaalniveau van een kind. Daarnaast biedt de app informatie over TOS. Ouders worden vervolgens voorzien van een advies, zoals het maken van een afspraak met een arts, logopedist of audiologisch centrum. Om daadwerkelijk vast te kunnen stellen of een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, is uitgebreidere diagnostiek van belang. 
 
De app is te gebruiken door ouders en door professionals die met jonge kinderen werken in de leeftijd van één tot zeven jaar, zoals in de kinderopvang.
 
Vijf procent van de Nederlanders heeft een TOS, maar dit wordt vaak te laat ontdekt. Wanneer er al vroeg aandacht is voor het signaleren van spraak- en taalproblematiek, kan dit later in het leven veel verschil maken. 
 
De TOS-check is gratis te downloaden in de App Store en via Google Play
 
 
Door: Nationale Zorggids