Normal_zwanger__zwangerschap

Vakbond FNV herkent de conclusie van het College voor de Rechten van de Mens dat het percentage vrouwen dat in hun werk te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie nog steeds onverminderd hoog is. FNV roept op tot strengere handhaving op deze vorm van discriminatie. De tijd dat de overheid zich met name focust op voorlichting is volgens de vakbond al jaren voorbij. Dit meldt FNV. 

“De cijfers laten geen twijfel. Gelijkheid op de arbeidsmarkt is absoluut nog geen gelopen race. Dat zie je niet alleen in het loonverschil tussen mannen en vrouwen, maar ook met zaken als zwangerschap. Er moet strengere handhaving komen om dit probleem met de wortel uit te roeien. Werkgevers kunnen er nu te makkelijk mee wegkomen zolang ze niet worden geconfronteerd met de consequenties van hun handelen”, zegt bestuurslid Judy Hoffer van FNV.

Contractverlenging ontzegd

Ook de vakbond krijgt regelmatig meldingen van zwangerschapsdiscriminatie, zoals het missen van salarisverhoging, het niet terug mogen naar de eigen functie na verlof en bezwaren van werkgevers rondom kolven. Maar vooral het niet verlengen van tijdelijke contracten van zwangeren is de afgelopen maanden flink gestegen.

Extra kwetsbaar

“Zwangere vrouwen met een flexcontract zijn extra kwetsbaar. Contracten worden al vaker om vaag geformuleerde redenen plotseling niet verlengd, maar de coronacrisis lijkt helemaal een vrijbrief voor werkgevers om dit niet te doen. Hierdoor is de kans groot dat de arbeidsmarktpositie van vrouwen verslechterd en vrouwen een veel groter risico op armoede lopen.”

Door: Nationale Zorggids