Normal_keizersnee_bevalling

Een grote studie naar de zorg rondom de zwangerschap tijdens de coronapandemie en de beleving daarvan, kan rekenen op deelname van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De University of Queensland (Australië) leidt de studie op internationaal niveau. In Nederland staan gynaecoloog Sanne Gordijn en medisch-maatschappelijk werker Jet van de Hulst van het UMCG vooraan. De onderzoekers willen weten wat de impact van de coronapandemie is op het psychosociale welzijn van zwangere of pas bevallen vrouwen. Dit meldt het UMCG. 

Mocht er in de toekomst nog een pandemie zijn, dan wil de wereldwijde geboortezorg daarop voorbereid zijn. Daarom willen de onderzoekers nu van vrouwen weten hoe ze de verloskundige, gynaecologische zorg, bevallingszorg en kraamzorg hebben ervaren. Dit willen ze weten van zwangeren, recent bevallen vrouwen en van vrouwen die hun (vroegtijdig) kindje hebben verloren.

Wereldwijd onderzoek

Dat zwangere vrouwen zich zorgen maken over hun geboorteplan, weten de onderzoekers. Ook mijden ze zorgverleners vaker uit angst voor blootstelling aan het coronavirus en zijn er zorgen over borstvoeding en de zorg aan hun pasgeborenen. Maar wat de verdergaande mentale en psychosociale gevolgen zijn, is nog weinig over bekend. En daar moet het onderzoek dat wereldwijd wordt gesteund door gynaecologen, verloskundigen en patiëntenorganisaties verandering in brengen.

Door: Nationale Zorggids