Normal_ivf-_eicel-bevruchting-zwanger-embryo

Vruchtbaarheidsproblemen en ongewild kinderloos zijn gaat net als bij vrouwen ook bij mannen gepaard met veel verdriet. Hoewel je vaak hoort over de zware mentale last van deze problemen bij vrouwen, blijft het bij mannen nog onderbelicht en wordt er weinig over gepraat. Het Radboudumc Expertisecentrum voor Mannelijke Onvruchtbaarheid gaat hier verandering in brengen. Dit meldt het Radboudumc in een persbericht. 

Jaarlijks zijn er ongeveer 1.500 paren die naar het Radboudumc komen omdat ze niet op een natuurlijke wijze ouders kunnen worden. Over het algemeen kan je zeggen dat de oorzaak in 30 procent van de gevallen bij de man ligt, in 30 procent bij de vrouw en in 30 procent bij beiden. In de overgebleven 10 procent is er geen oorzaak te vinden. Door de lange ervaring met behandelen van mannelijk onvruchtbaarheid, ligt deze verdeling bij Radboudumc anders; hier ziet het ziekenhuis juist een groot aantal paren waarbij de oorzaak bij de man ligt.

Onvruchtbaarheid en de psychologische gevolgen hiervan is al vaak onderzocht bij vrouwen. Bij mannen, daarentegen, blijft dit achter. Veel mannen hebben meer (psychologische) problemen met hun onvruchtbaarheid dan op het eerste oog zichtbaar is. Om hier meer over te weten te komen, doet de afdeling Voortplantingsgeneeskunde van het Radboudumc al jaren onderzoek naar de impact van onvruchtbaarheid en het behandeltraject op mannen en vrouwen.

Zorgvuldig behandeltraject

De diagnose en behandeling van paren met mannelijke vruchtbaarheidsproblemen vindt multidisciplinair plaats. Dat wil zeggen dat de man en vrouw samen gezien worden door een gespecialiseerd urologisch/gynaecologisch team. Het doel is om op de dag van het consult de diagnose voor zover mogelijk rond te krijgen én een behandelplan te hebben. Waar nodig wordt nog bijkomend onderzoek ingezet. Er is een intensieve samenwerking met de collega’s van het fertiliteitslaboratorium, genetica en endocrinologie. Ook medische psychologie is betrokken om extra aandacht voor de psychosociale ondersteuning van de paren te kunnen bieden. Het Expertisecentrum zet zich in om de patiënten de juiste begeleiding te geven bij het keuzeproces en de (psychologische) gevolgen hiervan.

Door: Nationale Zorggids