Normal_baby_pasgeboren_geboorte

Baby’s die tussen 32ste en 37ste week van de zwangerschap zijn geboren, worden Matig-laat prematuur geboren (MLPT) genoemd. Volgens promovenda Vivian Boswinkel van de Universiteit Utrecht is er onvoldoende aandacht voor het risico dat zij kopen op ontwikkelingsproblemen en gedragsproblematiek. Ook deze groep te vroeg geboren baby’s heeft recht op tijdige screeningsprogramma’s en interventies. Dit meldt Skipr. 

De meeste kinderen die te vroeg ter wereld komen, worden bij een zwangerschapsduur van 32 tot 37 weken geboren. Het gaat om 80 procent van de te vroeg geboren kinderen. Zij krijgen echter minder aandacht dan de groep kinderen die voor de 32 weken ter wereld komt, terwijl ook zij te maken krijgen met de gevolgen van vroeggeboorte. Zo hebben zij onder meer ook een verhoogd risico op (mild) hersenletsel of andere hersenontwikkeling.

Afwijkende ontwikkelingsscore

Uit onderzoek van Boswinkel blijkt dat ruim 30 procent van de MLPT-baby’s na 2 jaar nog een afwijkende ontwikkelingsscore heeft. Maar of dat in verband te brengen is met hersenletsel, weet Boswinkel nog niet. Toch is wel vast te stellen dat de matig-laat prematuur geboren kinderen door hun vroeggeboorte een verhoogd risico hebben op ontwikkelings- en gedragsproblemen en daarom zouden zij ook tijdig gescreend moeten worden.

Door: Nationale Zorggids