Kinderopvang grotendeels gratis in regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie de kinderopvang grotendeels gratis maken. De complexe en foutgevoelige kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. FNV is enthousiast over deze doorbraak, net als WOMEN Inc., de belangenorganisatie voor emancipatie van vrouwen, en de maatschappelijke kinderopvangorganisaties, verenigd in BMK. Dat meldt de FNV.

Er is veel winst te behalen als kinderopvang in Nederland goed is geregeld. Op dit moment worden de kansen die kinderopvang te bieden heeft nog niet optimaal ingezet. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “Het nieuwe stelsel voor kinderopvang moet eenvoudig, toegankelijk en gratis zijn. Het stelsel moet ook inzetten op een brede dagvoorziening voor schoolgaande kinderen. Uiteraard moet er geïnvesteerd worden in een zorgvuldige invoering zodat de kwaliteit behouden blijft en de sector aantrekkelijker wordt om in te werken. Het gebruik van kinderopvang moet vrijwillig blijven voor ouders. Tot slot is een betere aansluiting op de verlofregelingen een must.”

Voordelen hervorming kinderopvang

Loes Ypma (Voorzitter BMK): “Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, en daarmee van het toekomst van de Nederlandse samenleving. Kinderopvang is daarnaast essentieel voor ouders om werk en zorg te kúnnen combineren, of het mogelijk te maken dat ouders meer uren werken.”

Toegankelijk

Indirect zouden hiermee ook hogere belastingopbrengsten voor de overheid te verwachten zijn. Ook  op het gebied van verzuim zijn er voordelen: door een lager stressniveau van ouders is er minder ziekteverzuim en daarmee minder kosten voor werkgevers. Tenslotte zijn alle ouders gebaat bij een zo simpel mogelijke uitvoering en een simpel risicoloos stelsel.

Door: Nationale Zorggids