Steunteam toeslagenouders van uithuisgeplaatste kinderen begint landelijk

Een steunteam voor gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie kinderen uit huis zijn geplaatst, begint landelijk met het helpen van deze mensen. Tot maandag was er een pilot in Almere en Rotterdam.

Het ondersteunende team neemt geen beslissingen over uithuisplaatsingen of hereniging. Het helpt ouders in het contact met de instanties en het team brengt ouders, de jeugdbeschermingsketen en gemeenten samen, waardoor er beter aan een oplossing kan worden gewerkt. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming zegt dat "mogelijkheden worden gezocht en worden gerealiseerd om de levensomstandigheden of de gezinssituatie te verbeteren".

1115 uithuisplaatsingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vorig jaar dat tussen 2015 en 2020 zeker 1115 kinderen van 'toeslagenouders' uit huis zijn geplaatst. Daarbij was volgens het CBS niet duidelijk of de uithuisplaatsingen het gevolg waren van de toeslagenaffaire.

Sinds het begin van de pilots biedt het team ondersteuning aan 14 ouders en daarbij zijn 31 uit huis geplaatste kinderen betrokken. "De persoonlijke benadering van de procesbegeleider van het ondersteuningsteam wordt gewaardeerd, laten de eerste ervaringen zien", stelt Weerwind.

Door: ANP