Interne klachten bij organisatie die toeslagenouders compenseert

Bij de organisatie die de compensatie van het toeslagenschandaal afhandelt, zijn de afgelopen tijd vijf meldingen over een onveilige of gespannen werksfeer binnengekomen. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën bevestigt de meldingen. Zowel Nieuwsuur als NRC schrijft woensdag over de problemen bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). De organisatie zou in crisis verkeren en er zou een angstcultuur heersen.

Het is bekend dat de UHT al langer worstelt met de stroperige afhandeling van de verzoeken om compensatie. Mensen die zich als gedupeerde van het toeslagenschandaal melden, krijgen vaak relatief snel te horen of ze in aanmerking komen voor 30.000 euro compensatie. Maar in de stappen erna, bijvoorbeeld als gedupeerden aangeven recht te hebben op meer geld, loopt het vast. Het duurt naar verwachting nog jaren voordat alle gedupeerden zijn geholpen. De organisatie is in korte tijd opgericht en vervolgens uitgebreid. De (politieke) druk om het proces te versnellen is groot.

Hoge werkdruk

Het ministerie van Financiën erkent dat er problemen zijn en spreekt van "signalen over hoge werkdruk, gevoelens van onveiligheid en behoefte aan stabiliteit en rust", die door de leiding van de UHT worden opgepakt. Het verloop is hoog doordat veel mensen op tijdelijke basis werken en de ambtenaren moeten steeds inspelen op nieuwe regels. De vijf meldingen zijn binnengekomen bij de vertrouwenspersoon van de verantwoordelijke afdeling. "Met de melders die dat willen, worden gesprekken gevoerd door de directeur van de UHT", aldus het departement.

Er is vanuit de Kamer ook al langer kritiek op de gang van zaken. De UHT worstelt met de tienduizenden mensen die zichzelf als gedupeerde melden. In het toeslagenschandaal werden ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen jarenlang onterecht als fraudeur bestempeld. Tal van ouders moesten daardoor grote bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen.

Door: ANP