Aanwijzingen voor kanker bij zwangere in NIPT is zeldzaam

In het onderzoek rondom prenatale screening middels de niet-invasieve prenatale test (NIPT) zijn binnen de landelijke TRIDENT-2 studie over een periode van drie jaar alle zwangere vrouwen in kaart gebracht waarbij de NIPT uitslag een verdenking op kanker bij de moeder liet zien. Het onderzoek toont aan welke NIPT uitslagen verdacht zijn voor kanker en welke diagnostische vervolgstappen nodig zijn om snel duidelijkheid te krijgen. Dit meldt Maastricht UMC+. 

Sinds 2017 kunnen alle zwangere vrouwen in Nederland binnen de TRIDENT-2 studie een niet-invasieve prenatale test (NIPT) laten doen om te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards-, of patausyndroom heeft. In het bloedmonster dat bij de zwangere vrouw wordt afgenomen, wordt het dna getest op chromosomale afwijkingen bij het kind. In dat dna kunnen ook aanwijzingen gevonden worden voor kanker bij de moeder. NIPT is geen kankertest, maar de testuitslag kan wel aanwijzingen bevatten.

Kanker in de zwangerschap komt voor bij 10 op de 15.000 vrouwen. Maar bij slechts 3 op 15.000 NIPT-en wordt een verdenking op kanker gevonden. Gezien de ernst van de aandoening wordt deze nevenbevinding gerapporteerd aan de zwangere, waarbij vervolgonderzoek wordt ingezet om het vermoeden van kanker te bevestigen. Bij 1 op de 15.000 NIPT-en wordt na vervolgdiagnostiek kanker vastgesteld.

Zeldzaam

Het vinden van aanwijzingen voor kanker bij de zwangere vrouw in de NIPT is zeldzaam, maar op het moment dat er aanwijzingen gevonden worden is de kans groot dat er bij vervolgonderzoek kanker bij de moeder wordt gediagnosticeerd. Dankzij dit onderzoek is het nu duidelijker welke NIPT-resultaten gerapporteerd moeten worden met een verdenking op kanker. Daarmee wordt de uitslag specifieker en worden minder vrouwen geconfronteerd met een vermoeden op kanker vanuit de NIPT. Als het dan toch gebeurt is nu aangetoond welke geschikte vervolgdiagnostiek moet worden ingezet om zo snel mogelijk een bevestiging te krijgen.

Door: Nationale Zorggids