Kabinet slaat stappen over in plan om kinderopvang gratis te maken

Het plan is om de kinderopvang in 2025 vrijwel gratis gemaakt te hebben. Momenteel slaat het kabinet echter een aantal belangrijke stappen over volgens Noëlle Haitsma van het InformatieCentrum KinderOpvang (ICKO). Dit meldt Kinderopvangtotaal.

De bestuurder van ICKO vreest dat veel kinderopvangorganisaties hun prijzen omhoog zullen gooien, omdat er grote investeringen gemaakt moeten worden.

Complex verhaal

Volgens Haitsma is het verhaal complex. Ze geeft aan dat er geen rekening wordt gehouden met de personeelskosten die veel zullen stijgen. Daarnaast moeten er meer kinderopvanglocaties erbij komen om aan te vraag te kunnen voldoen.

Het komt er dus op neer dat organisaties in de sector hun prijzen omhoog moeten gooien, waardoor het uurtarief vaker boven het maximale toeslagtarief uitkomt.

Bv’s en eenmanszaken

Op dit moment zijn er 3.400 kinderopvanglocaties in Nederland, waarvan twintig procent een stichting is. De rest van de locaties zijn allemaal bv’s en eenmanszaken. Om te kunnen groeien, moeten deze organisaties investeringen doen. En om dat te kunnen betalen, zullen de tarieven omhoog moeten, waardoor het voor de ouders of verzorgers van de kinderen boven het maximaal vergoedde toeslagtarief kan uitkomen.

Personeelstekort

Daarnaast blijft het personeelstekort in de sector stijgen. De verwachting is dat er tienduizenden extra medewerkers nodig zijn om te kunnen voldoen aan de vraag. Deze vraag zal ontstaan door de plannen van het kabinet.

Het is immers belangrijk dat de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd blijft. De werkdruk is op dit moment erg hoog en er kunnen geen groepen samengevoegd worden zoals er in het onderwijs wel eens wordt gedaan als oplossing. Daarom is het volgens Haisma belangrijk dat er meer aandacht komt voor het beroep.

Oplossingen

Zo kan de onderkant van de markt opgevuld worden met mensen van mbo niveau 1 en 2, aldus Haitsma. Zij kunnen immers zaken als de lunch verzorgen, waardoor de pedagogische medewerkers zich op de kinderen kunnen richten.

Haitsma pleit er daarnaast voor om de kinderopvang vrijwel gratis te maken voor alleen de lage- en middeninkomens, omdat het niet een optie is om dit voor iedereen te doen.

Het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt namelijk dat ouders informele opvang ook zullen gaan inruilen voor formele opvang en vervolgens opvang ook voor andere redenen dan arbeidsparticipatie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld om meer vrije tijd te krijgen.

Door: Nationale Zorggids