Normal_newborn-baby-boy-covered-in-vertix-inside-incubato-2021-08-26-15-59-42-utc__1_

Baby’s die te vroeg geboren zijn worden opgenomen in Neonatale Intensive Care Units (NICU’s), waar hun hartslag en ademhaling constant bewaakt wordt. De monitor die dit in de gaten houdt, slaat alarm wanneer een de baby in kritieke toestand verkeerd. Helaas is dit vaak vals alarm, wat niet alleen voor stress zorgt bij de patiënt en de familie, maar ook alarmmoeheid geeft bij zorgverleners. Gabriele Varisco heeft in zijn promotieonderzoek een manier ontwikkeld waarbij de monitor minder valse alarmen afgeeft. Dit meldt Máxima mc.

De eerste weken van vroeggeboren baby’s zijn vaak risicovol doordat zij fysiologisch nog niet volgroeid zijn. De bewakingsmonitoren in NICU’s houden deze kinderen constant in de gaten, zodat zorgverleners op tijd gewaarschuwd kunnen worden. Helaas zijn deze waarschuwinge vaak vals alarm.

Promovendus Varisco wilde graag het aantal valse alarmen terugdringen. “Een vals alarm kan leiden tot stress bij de patiënt en bij familieleden, terwijl het de zorgverleners dwingt hun aandacht te richten op het betreffende kind, ook al is er niets aan de hand.”

Strategie

Samen met het team van de NICU heeft Varisco meerdere toepassingen bedacht waardoor het aantal alarmen verkleind kan worden. Door de alarmen en protocollen te optimaliseren is niet alleen het aantal valse alarmen verminderd, maar is ook de zuurstofsaturatie verbeterd.

Daarna werd met behulp van kunstmatige intelligentie geanalyseerd wanneer de zorgverlener daadwerkelijk nodig was bij alarmsituaties. Hiermee kan in de toekomst beter voorspeld worden wanneer een zorgverlener vereist is. Dit leidt ook weer tot vermindering van druk in de zorg.

Ook had Varisco in zijn onderzoek gevonden dat muziektherapie helpt bij het verminderen van stress bij deze kinderen, waardoor ze stabieler zijn in hun herstel.

Optimalisatie herkenning

Vervolgens heeft de onderzoeker gekeken naar het ademhalingsprobleem bij vroeggeboren kinderen. Ze hebben last van apneu, wat vaak het gevolg is van verschillende medische complicaties. Uit onderzoeken blijkt dat 65 procent van de alarmen die apneu observeren vals of irrelevant zijn.

Ook heeft Varisco hiervoor een algoritme geoptimaliseerd dat bestaat uit een tweetrapsaanpak. Eerst worden de apneuaanvallen gesignaleerd, waarna kunstmatige intelligentie vaststelt of het om centraal apneu gaat.

De protocollen die Varisco opgezet heeft kunnen met meer onderzoek verder geoptimaliseerd worden, zodat ze in de toekomst gebruikt kunnen worden in klinische bewakingsmonitoren.

“In dit onderzoek hebben mijn collega’s en ik laten zien dat het mogelijk is het aantal alarmen in NICU’s veilig te verlagen door het optimaliseren van de workflow, het herzien van de protocollen, de invoering van nieuwe therapeutische interventies en het gebruik van artificiële intelligentie. We willen nu graag het onderzoek uitbreiden met data uit meerdere ziekenhuizen, om zo de veelbelovende resultaten die we tot nu toe verkregen hebben te valideren,” aldus Varisco.

Door: Nationale Zorggids