Nieuwe richtlijn V&VN over kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen

Tijdens en na de zwangerschap zijn er een tal van risicofactoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van een kind. Dan gaat het bijvoorbeeld over psychische problemen, huiselijk geweld, verslavingen of een tienerzwangerschap. Zorgverleners kunnen zwangere vrouwen, hun partners en nieuwe ouders hierbij helpen. Maar hoe? In de nieuwe richtlijn van beroepsvereniging V&VN ‘Kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen’ zijn handvaten opgesteld voor verpleegkundigen, verpleegkundigen specialisten, zorgkundigen en verzorgenden, maar ook voor kraamverzorgenden en kraamzorgverpleegkundigen en andere professionals die met zwangeren, baby’s en jonge kinderen werken. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

In de richtlijn 'Kwetsbaarheid in de eerste 1000 dagen' is er aandacht voor zwangeren en ouders met kwetsbaarheid en kinderen tussen de -9 maanden en 2 jaar. Voor zorgverleners wordt in de richtlijn inzichtelijk gemaakt hoe kwetsbaarheid bij een zwangere te herkennen is, en hoe ze adequaat geholpen kan worden. Kernaanbevelingen zijn: uitkomsten van een brede risico-inventarisatie opvragen bij de verwijzer of deze zelf uitvoeren, instrumenten gebruiken bij deze risico-inventarisatie, gebruik van (preventieve) interventie of verwijzing daar naartoe en overdacht van belangrijke gegevens van een zwangere of ouder in een kwetsbare situatie.

Informatief

Naast voor bovengenoemde beroepsgroepen, kan de richtlijn ook informatief zijn voor eerstelijns en tweedelijns verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, jeugdartsen, psychiaters, voor professionals werkzaam in voorschoolse voorzieningen, de jeugdzorg en jeugdbescherming en in het maatschappelijk werk.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky