Vrees voor problemen met kraamzorg in zomer door personeelstekorten

Vakbond FNV vreest dat veel jong gezinnen deze zomer vanwege een tekort aan personeel flink minder kraamzorg krijgen dan waar ze recht op hebben. Ondanks de bereidheid van 85 procent van de kraamverzorgenden om extra uren te werken, is het onduidelijk hoe er met de huidige bezetting aan de vraag kan worden voldaan. Dit meldt FNV Zorg & Welzijn die een peiling deed onder 1.261 kraamverzorgenden. 

Aanleiding voor de peiling door de vakbond is de afspraak die zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties onlangs maakten. Onderdeel van de afspraak is dat kraamzorgorganisaties geen gezinnen meer mogen weigeren omdat ze vol zitten. FNV heeft berekend dat kraamverzorgenden dan zeker tot oktober een kwart meer uren moeten werken dan in hun contract staat. Een kwart werkt nu al 10 procent over om alle gezinnen te kunnen helpen. Daar zou dan nog eens minstens 15 procent van hun uren bovenop komen. “Er zijn grenzen”, zegt bestuurder Feli Escarabajal.

Niet realistisch

Het stoort de vakbond dat werknemersorganisaties niet betrokken worden bij afspraken over de toekomst van de kraamzorg. "De kraamverzorgenden zijn degene met de ervaring in de praktijk. Zij weten zelf heel goed wat nodig is om dit belangrijke werk te kunnen uitvoeren. Nu is afgesproken tussen zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties dat er geen kraamzorg geweigerd mag worden. Maar hoe dan?"

Nu al minder kraamzorg

Uit de peiling blijkt ook dat nu al veel gezinnen minder kraamzorg krijgen dan waar ze voor verzekerd zijn of waar sprake is van extra uren zorg vanwege een medische indicatie. Ruim 65 procent van de respondenten geeft aan dat ze daar regelmatig niet aan kunnen voldoen. Volgens 12,69 procent krijgt zelfs elk gezin waarvoor zij werken minder uren kraamzorg. Een van de respondenten, met 25 jaar ervaring, vertelt dat ze onverantwoorde situaties tegenkomt. Zoals een moeder die verplichte bedrust heeft vanwege overmatig bloedverlies, maar waar maar drie uur kraamzorg per dag gegeven kan worden. Ondanks het recht op meer vanwege de medische indicatie.

Probleem speelt al langer

"Verschillende kraamzorgorganisaties hadden voor deze zomer al een cliëntenstop ingevoerd. Volgens de werkgevers is er een tekort van 2.000 kraamverzorgenden en schommelt het ziekteverzuim rond de 10 procent", aldus Escarabajal. Vakbonden hebben al eerder aan bel getrokken, ook omdat veel kraamverzorgenden het vak verlaten.

Door: Nationale Zorggids