Normal_mother-holding-her-crying-baby-close-to-her-should-2022-03-08-01-24-33-utc-min__1_

De Nederlandse beroepsvereniging KNOV heeft met het zicht op de nieuwe verkiezingen een jaarplan gecreëerd met vijf belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe kabinet. De bouwstenen moeten zorgen voor een toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede geboortezorg. Hierbij hebben ze rekening gehouden met bestaande afspraken, zoals Passende Zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dit meldt KNOV.

 

Ten eerste moet er meer tijd vrij gemaakt worden voor zwangere vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat dit veiliger en doelmatiger werkt, waardoor onnodige medicalisering wordt voorkomen. Momenteel worden er per Nederlandse verloskundige 106 zwangeren per jaar behandelt, terwijl dit getal in andere landen veel lager is. Om kwalitatief goede en volledige zorg te kunnen bieden aan elke vrouw, moet het aantal zorgeenheden naar beneden.

Ziekenhuizen

Klinisch verloskundigen moeten vaak samenwerken met ziekenhuizen, waarbij driekwart van de bevallingen in ziekenhuizen door deze verloskundigen wordt begeleid. Echter wordt hun positie en zeggenschap niet gerespecteerd in ziekenhuizen en blijft de waardering achter. KNOV wil dat de (klinisch) verloskundige regiebehandelaar wordt om de autonomie en zeggenschap te versterken.

Administratie

Ook zijn de administratieve lasten over de jaren erg toegenomen. Hierdoor is cliëntgebonden tijd met ruim 10 procent gedaald, wat leidt tot mindere inzet van verloskundigen op de ‘vloer’. Door te investeren in een verlaging van de administratielast kunnen de zorgverleners beter en meer tijd besteden aan studenten.

Financiën

Met het Basiskader Verloskundig Samenwerkingsverbanden (2023) hebben geboortezorgpartijen afspraken gemaakt over mogelijke samenwerkingen. Voor een goed verloop is een goed georganiseerde eerste lijn essentieel. Hiervoor is financiële en inhoudelijke ondersteuning nodig, die momenteel nog mis. Andere eerstelijnsorganisaties via het IZA krijgen al wel financiële ondersteuning.

Data

Passende zorg wordt steeds belangrijker bij de behandeling van cliënten. Wel is dit waardegedreven. Hiervoor is het verzamelen van bruikbare data belangrijk zodat er een geïnformeerde behandelplan kan worden opgesteld.

Lees hier het pamflet van KNOV.

Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch