Minder vroeggeboortes, maar niet bij vrouwen in arme wijken

Tussen 2011 en 2019 is het percentage te vroeg geboren kinderen in Nederland afgenomen. De dalende trend is de afgelopen jaren doorgezet, maar niet bij vrouwen met een lage sociaaleconomische positie. Desondanks steken de Nederlandse cijfers goed af op Europees en wereldniveau. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Hoogleraar Verloskunde Martijn Oudijk is blij met de doorzettende trend. Minder vroeggeboortes betekent betere vooruitzichten voor de gezondheid van ongeveer 1.500 kinderen.  Waar de daling vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Oudijk noemt het aannemelijk dat de preventieve maatregelen zoals niet roken tijdens de zwangerschap hierin een rol spelen. Roken is namelijk een van de grootste risicofactoren voor vroeggeboorte.

Preventieve behandelingen na eerdere vroeggeboorte

Sinds 2007 zijn er in de nieuwe richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) preventieve behandelingen opgenomen voor vrouwen die eerder te maken hebben gehad met een vroeggeboorte, zoals het geven van progesteron. Progesteron is een hormoon dat vroeggeboorte kan voorkomen. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken geweest, bijvoorbeeld naar medicijnen voor vrouwen met een korte baarmoedermond. Ook dit kan factor hebben gespeeld in het dalende percentage te vroeg geboren kinderen.

Het Amsterdam UMC werkt aan een project voor armere wijken in Amsterdam, waarin vrouwen extra aandacht, voorlichting en ondersteuning krijgen tijdens de zwangerschap.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky