Zorgen om aantal pasgeboren baby’s met ernstige kinkhoest

De afgelopen tijd is het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek wordt door kinkhoest in rap tempo toegenomen. Ongeveer 110 kinderen per week, waarvan 20 baby’s, krijgen de diagnose kinkhoest. Vooral in gebieden met een lage vaccinatiegraad is een snelle stijging zichtbaar. Mensen die hoesten en snotteren worden opgeroepen om even geen contact te hebben met hoogzwangere vrouwen en pasgeboren baby’s. Dit meldt het RIVM.

Het  RIVM maakt zich zorgen om het aantal kinkhoestgevallen onder baby’s. Zij kunnen hier namelijk ernstig ziek van worden en in het ziekenhuis belanden. In zeldzame gevallen overlijdt een baby aan de gevolgen ervan. Er is een kinkhoestvaccinatie beschikbaar voor zwangere vrouwen en jonge baby’s, maar ruim 90 procent van de baby’s met kinkhoest in 2024 was hier niet door beschermd en de helft belandde in het ziekenhuis.

Geen natuurlijke immuniteit

Kinkhoest veroorzaakt een hoest die weken tot maanden kan aanhouden en flinke hoestbuien tot gevolg kan hebben. Onder kinderen en volwassenen neemt het aantal kinkhoestgevallen toe. Wekelijks komen hier 250 meldingen over binnen, waarvan 110 kinderen. Ter vergelijking: in 2019 werden iedere week 120 nieuwe patiënten met kinkhoest gemeld en in 2018 waren dat er 91. Maar vermoedelijk is er alsnog sprake van onderrapportage, omdat niet iedereen met kinkhoestklachten een test ondergaat. Een verklaring voor de sterke toename is dat er in de afgelopen coronajaren geen natuurlijk immuniteit tegen kinkhoest is opgebouwd. Tussen april 2020 en juni 2023 kwamen er namelijk bijna geen kinkhoestmeldingen binnen.

Kinkhoestvaccinatie

Het RIVM adviseert zwangeren om zichzelf en hun baby tegen kinkhoest te beschermen met een kinkhoestvaccinatie. Hoogzwangeren krijgen het advies om mensen die hoesten of snotteren te mijden. Ouders van jonge krijgen ook het advies om hun baby tegen kinkhoest te beschermen met een vaccinatie. Baby’s die (nog) niet beschermd zijn en gezinsleden in de buurt hebben die kinkhoestklachten hebben, kunnen contact opnemen met hun huisarts. Mensen met een hoest of snotklachten worden geadviseerd om voorlopig niet in de buurt van hoogzwangere vrouwen en baby’s te komen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky